ი/მ დავით თვალთვაძე-იურიდიული პირი


სასაწყობე მეურნეობა ფუნქციონირებს 2010 წლის 1 იანვრიდან.

სასაწყობე ფართები მდებარეობს ქუთაისში, წერეთლის ქუჩა 186, ქალაქის ცენტრიდან

2.5 კმ.-ის დაცილებით.

   

სასაწყობე მეურნეობის საერთო ფართი შეადგენს 21000 კვ.მეტრს.


სასაწყობედ გამოყენებული შენობა ნაგებობების ფართი შეადგენს 9500 კვ. მეტრს.

    

საოფისედ გამოყენებული ფართის ოდენობა 400 კვ. მეტრი.


ტერიტორიაზე არსებობს 11 სველი წერტილი.

მთლიანი ტერიტორია უზრუნველყოფილია 24 საათიანი დაცვით.

მოიჯარეებს შეუძლიათ ისარგებლონ ბოჭკოვანი ინტერნეტით.

ტერიტორიის დასუფთავება ხორციელდება კვირაში ორჯერ.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 12 სანაგვე ურნა რაც უზრუნველყოფს მუდმივ სისუფთავეს.

ფართები შეესაბამება საწყობებისათვის განკუთვნილ სტანდარტებს, (სიმაღლე შეადგენს 4,5-5 მეტრს)

შენობები არის თბოიზოლირებული ხოლო იატაკი მოჭიქული.