გთავაზობთ 100-დან 1500 კვ. მ. -მდე სასაწყობე ფართებს:


ამწეკარის მომსახურებით;

შესაბამისი ტემპერატურული რეჟიმით;

სურსათის უსაფრთხოების ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნების გათვალისწინებით;

სასაწყობე ფართები აღჭურვილია პანდუსებით;კონტრაქტორები უზრუნველყოფილი არიან:


დაცვით;

ტერიტორიის ვიდეკამერებით;

ავტოპარკინგით;

უფასო მაღალი სიჩქარის ბოჭკოვანი ინტერნეტით;

დასუფთავების კომუნალური მომსახურებით;